2010. július 22., csütörtök

Új Évnek mosolya.


B olondok lennénk, ha folyton-folyvást
O stobán csak múltba tekintenénk.
L átnunk kell jövőnket, bármi sorsot,
D erűt vagy borút szánt nekünk az ég.
O ly szép lesz, mint eddig álmainkban,
G onoszság nem lesz tiszta lelkünkben.

Ú tikönyv sem kell, hogy rátaláljunk,
J elei dobognak a szívünkben.

É veink mögöttünk számtalanok.
V olt, ami volt: elmúlt már minden rossz.
E mlékké vált a sok-sok küzdelem.
T udom, volt miénk is a győzelem.

K ínlódnunk nem kell már többé soha.
Í gy hoz békét Új Évnek mosolya.
V alósággá válik minden vágyunk,
Á brándjainkra nem kell hiába várnunk.
N em lesz a jóság hívatlan vendég.
O kosan, szépen éljük életünk.
K önnyű és derűs lesz minden napunk

Nincsenek megjegyzések: